TRACHEA KVALITA 2017

Cílem dlouhodobého argumentačního projektu Kvalita Trachea bylo připravit nový argument, podložený jednoduchými fakty a testem, na základě kterých koncový zákazník jednoduše pochopí, v čem spočívá kvalita nábytkových dvířek. Odborným garantem byl opět Ing. Aleš Ullmann, soudní znalec v oboru nábytkářství. Tentokrát byla kvalita zaměřena na téma tepelného štítu, a proč se nábytkovým dvířkům vyplatí.
Pro vybrané obchodní partnery je výstupem komplexní šanon s kartami kvality a s pokynem, jak fakta využívat v rámci jejich obchodní praxe.