TRACHEA KVALITA 2015

Sumarizace maxima informací o kvalitě nábytkových dvířek a na praktických testech odolnosti dvířek Trachea připravit dostatek podpůrných obchodně – marketingových faktických informací pro obchodní síť Trachea… to je hlavní cíl dlouhodobého argumentačního projektu Kvalita Trachea, zaměřeného v roce 2015 na sekci – Co vše musí vydržet kvalitní dvířka.
Opinion makerem a zároveň odborným garantem projektu se stal soudní znalec Ing. Aleš Ullmann.
Výstupem jsou tiskové karty a videa s testy a hodnocením kvality zkoušených dvířek.