PŘIPRAVTE NOVINKY, NASTARTUJTE DRONY

Informovat a seznámit s novinkami, ale také pobavit obchodní partnery, to byl úkol pro nás od našeho klienta – společnosti Trachea – a podařilo se! Na dvou květnových setkáních jsme vybraná témata pojali vážně i nevážně. Společně se zástupci Trachea jsme představili, co je u ní nového z hlediska sortimentu i posil v týmu. Vážnější zklidnění přinesla naše finanční analýza odběru korpusoviny na příkladech dvou truhlářů – Tondy a Karla, kterou všichni zúčastnění postupně potvrzovali z praktického hlediska. Atmosféru odlehčilo marketingové video o zkvalitnění spolupráce s obchodními partnery, při němž se nad drony a klony Trachea smál celý sál. Na konci všeho se objevila spokojenost na obou stranách a tím byla mise pro všechny definitivně a úspěšně splněna.