DENDRIT s.r.o.
PR AGENTURA
KOMUNIKUJÍCÍ S OBSAHEM

MEDIA RELATIONS

Public Relations je plánovitý a soustavný proces získávání a udržování dobrého jména a porozumění mezi společností a veřejností. Podporuje a udržuje vzájemnou důvěru, respekt a sociální zodpovědnost. Public Relations je proces, který si klade za cíl tlumočit pozitivní myšlenky nebo transformovat negativní dojmy nebo názory v pozitivní a dosáhnout porozumění na základě faktů a znalostí.

TISKOVÁ KONFERENCE


Tiskové konference představují výrazný impuls pro prezentace nových produktů nebo nastavení potřebného komunikačního tématu dle potřeb klienta, s účastí maxima zástupců médií daného oboru. ... více

MEDIA TRIP


Cílem media tripu je seznámit novináře s prezentačním i výrobním zázemím dané firmy, které potvrzuje velikost a sílu dané firemní značky. ... více

MEDIA BRIEF


Media brief je nástroj pro prezentaci konkrétního tématu pro vybranou skupinu novinářů.  ... více

PRESS HAPPY EVENT


Představuje odlehčenou verzi komunikace s novináři ve formě neformálního setkání, sloužícího především jako vyjádření ocenění za vzájemnou spolupráci klienta a novináře. ... více